Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA

Slovenija je močno izpostavljena nevarnosti naravnih katastrof, kot so potresi, plazovi, neurja, žled ali poplave. Če upoštevamo še druge nepredvidljive dogodke, kot so požari, eksplozije, vlomi ali ropi, je izpostavljenost za izgubo vrednosti premoženja zelo velika.

Zavarovanje obratovalnega zastoja

AVTOMOBILSKA ZAVAROVANJA

Predstavljajo eno izmed najbolj pogostih oblik zavarovanja pri nas, saj je v zadnjih letih število registriranih vozil okoli 1,6 milijona letno. Avtomobilsko zavarovanje se poleg osebnih, tovornih, priklopnih vozil in motornih koles sklepa tudi za delovna vozila (npr. viličarje), traktorje, avtobuse in kolesa z motorjem. 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Tako kot podjetja ogrožajo nevarnosti in pasti, kot so naravne katastrofe ali vlomi, tudi podjetja sama s svojo dejavnostjo ogrožajo zdravje drugih ljudi, njihovo premoženje ali naravo.

TRANSPORTNA ZAVAROVANJA

Transportno zavarovanje je eno najstarejših zavarovanj. Vsak prevoz pomeni izpostavljenost vrsti nevarnostim. Zavarovanje blaga med prevozom (kargo zavarovanje) omogoča zaščito pred tovrstnim tveganjem.

KREDITNA & KAVCIJSKA ZAVAROVANJA

Likvidnost je eden najpomembnejših delov poslovanja vsakega podjetja. Predstavlja resen izziv slovenskih in marsikaterih mednarodnih podjetij. Plačilna nedisciplina je pogost pojav v naši poslovni praksi.

Osebna zavarovanja

Na osnovi dolgoletnega sodelovanja s številnimi mednarodnimi in domačimi podjetji smo zaznali pozitiven trend glede nagrajevanja zaposlenih v obliki zagotavljanja njihove finančne varnosti.

življenjsko zavarovanje

nezgodno zavarovanje

nadstandardno zdravstveno zavarovanje

prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

ZAVAROVANJE KIBERNETSKE ZAŠČITE

Kibernetska ogroženost podjetij se zaradi hitrega tehnološkega napredka močno povečuje. Tarča napadov so podjetja vseh vrst in velikosti. V letu 2020 je bilo po podatkih SI-CERT (nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost) v Sloveniji obravnavanih več kot 2.800 incidentov.

sl_SISlovenian