Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Veliko nevarnost za likvidnost in obstoj podjetja predstavlja tudi t.i. obratovalni zastoj. Ni dovolj, da podjetje zaščiti le svoje premoženje, velikokrat je namreč posredna škoda, ki nastane zaradi zastoja poslovanja, lahko precej večja. V primeru obratovalnega zastoja zaradi požara bo podjetje kljub zastoju poslovanja moralo kriti nekatere stroške, hkrati pa bo prikrajšano za dobiček, ki bi ga lahko ustvarilo v tem obdobju.

 

To tveganje lahko podjetja v veliki meri prenesejo na zavarovalnico. To se stori s sklenitvijo kakovostnega zavarovanja obratovalnega zastoja, ki krije fiksne stroške in izgubljeni dobiček. S tem se zagotovi finančne rezultate podjetja, kot bi bili, če zastoja ne bi bilo.

sl_SISlovenian