Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Likvidnost je eden najpomembnejših delov poslovanja vsakega podjetja. Predstavlja resen izziv slovenskih in marsikaterih mednarodnih podjetij.

Plačilna nedisciplina je pogost pojav v naši poslovni praksi. Finančne in gospodarske krize težave še dodatno povečajo. Tveganju neplačila prodanega blaga ali storitev so izpostavljeni vsi poslovni subjekti v oskrbovalni verigi. Zato je za vse deležnike pomembno, da svoj denarni tok ustrezno zaščitijo.

Težave z likvidnostjo zaradi plačilne nediscipline lahko podjetja v veliki meri rešujejo z ustreznim zavarovanjem terjatev ter s tem zaščitijo pomemben del svojega premoženja.

V kolikor poslovni partner od vas zahteva za zavarovanje izpolnitve prevzetih poslovnih obveznosti izstavitev garancije, se lahko uredi t.i. kavcijsko zavarovanje.  S sklenitvijo kavcijskega zavarovanja zavarovalnica z vami solidarno jamči, da boste izpolnili dogovorjene pogodbene obveznosti. Po pogodbi se dogovori potencial, določijo se premijske stopnje in dodatni pogoji za izdajo garancij. Zavarovalnica lahko izda garancijo za resnost ponudbe, dobro izvedbo prevzetih obveznosti, odpravo napak v garancijski dobi, vrnitev avansa, …

sl_SISlovenian