Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Tako kot podjetja ogrožajo nevarnosti in pasti, kot so naravne katastrofe ali vlomi, tudi podjetja sama s svojo dejavnostjo ogrožajo zdravje drugih ljudi, njihovo premoženje ali naravo.


 Ko opravljate svojo pridobitno dejavnost, lahko nenamerno povzročite škodo tretji osebi in se izpostavite morebitnim odškodninskim zahtevkom. To se lahko zgodi že s prodajo prvega izdelka ali ob zaposlitvi prvih zaposlenih.

Zato spada zavarovanje odgovornosti med standardna zavarovanja, ki bi jih moral skleniti vsak poslovni subjekt. Tako bi se zaščitil pred odškodninskimi zahtevki tretjih oseb, nastalih zaradi nenadnih in presenetljivih dogodkov, ki izhajajo iz dejavnosti in posesti. To je relevantno predvsem, če imajo tako dogodki za posledico telesne poškodbe ali škodo na premoženju tretje osebe.

Glede na izpostavljenost in možnost nastanka dogodka, je zavarovanje možno razširiti tudi na čiste premoženjske škode, kjer ne pride do telesnih poškodb. Vse bolj se uveljavlja tudi razširitev zavarovanja odgovornosti proti ekološkim škodam, kar je za nekatere dejavnosti tudi zakonsko obvezno.

Odškodninskim zahtevkom so močno izpostavljena podjetja, ki proizvajajo izdelke (ali sestavne dele) za prodajo, še posebej, če dobavljajo na mednarodnih trgih. Za takšna podjetja je pomembno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti za izdelke. Pri takem zavarovanju zavarovalnice jamčijo za škode zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti podjetju zaradi nesreče, do katere je prišlo zaradi napake na izdelkih.

Škoda, ki jo podjetje zaradi opustitve ali kršitve lahko povzroči drugim, je lahko velika, posledično visoke odškodnine pa lahko bistveno vplivajo na finančno stabilnost podjetja.

Poleg navedenih civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov, lahko podjetje v primeru povzročitve okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode doleti tudi upravno-pravna okoljska odgovornost. Skladno z načelom onesnaževalec plača, mora vsako podjetje, ki povzroči okoljsko škodo ali neposredno nevarnost take škode, izvesti z odločbo Agencije RS za okolje naložene preprečevalne in sanacijske ukrepe ter kriti stroške teh ukrepov.

Zavarovanje odgovornosti tako predstavlja eno najpomembnejših zavarovalnih vrst. Zavarovancu nudi tudi zaščito pred pretiranimi ali neupravičenimi odškodninskimi zahtevki, pravno zaščito in razbremenitev odgovornosti za nastalo škodo.

Najpogostejše vrste zavarovanj pred odgovornostjo so (poleg avtomobilske odgovornosti):

Pomena tovrstnega zavarovanja se zavedajo tudi naše stranke, saj jih ima velika večina sklenjeno vsaj zavarovanje splošne in delodajalčeve odgovornosti. Glede na to, da skrbimo za zavarovanja za več kot 300 pravnih oseb iz različnih dejavnosti, vam naši izkušeni strokovnjaki lahko ustrezno svetujejo glede izbire pravega zavarovanja za vas.

Za določene dejavnosti je zavarovanje tudi obvezno. Zavarovanje poklicne odgovornosti morajo imeti sklenjeno projektanti, notarji, revizorji, nepremičninski posredniki, odvetniki, izvajalci zasebnega varovanja in drugi.

sl_SISlovenian