Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Mednarodna podjetja se že dolgo zavedajo, da sta zadovoljstvo in lojalnost zaposlenih ključna za uspeh podjetja, zato skušajo svojim zaposlenim ponuditi nekaj več kot le plačo.

To zavedanje je vedno bolj prisotno tudi pri slovenskih podjetjih.

Na osnovi dolgoletnega sodelovanja s številnimi mednarodnimi in domačimi podjetji smo zaznali pozitiven trend glede nagrajevanja zaposlenih v obliki zagotavljanja njihove finančne varnosti. S tem podjetja sporočajo, da jim je za zaposlene mar, hkrati pa pozitivno vplivajo tudi na njihovo motiviranost, razvoj in posledično na uspešnost delovanja.

Oblike nagrajevanja so najrazličnejše, zlasti pomembe pa so tiste, ki zagotavljajo, da se življenjski standard, kljub morebitnim neželenim življenjskim prelomnicam, ohrani na ravni, ki zagotavlja dostojno življenje. Izpostavili bi predvsem:

Življenjsko zavarovanje

s kolektivno shemo rizičnega življenjskega zavarovanja podjetje zagotovi najbližjim zaposlenega dodatno finančno varnost v primeru njegove smrti. Kritje je podano ne glede na vzrok smrti (bolezen ali nezgoda). K življenjskemu zavarovanju se lahko priključi še riziko popolne in trajne invalidnost zaradi kateregakoli razloga (bolezni ali nezgode), ki zagotavlja dodatno finančno varnost zaposlenemu v primeru, ko le ta ne bi bil več sposoben opravljati organiziranega dela za plačilo. Lahko pa se priključijo tudi različna kritja v okviru nezgodnega zavarovanja.

Nezgodno zavarovanje

s kolektivno shemo nezgodnega zavarovanja podjetje zagotovi zaposlenemu in njegovim najbližjim dodatno finančno varnost v primeru nezgode zaposlenega. V okviru tega zavarovanja je možno dogovoriti različna kritja, najbolj pomembni pa sta predvsem smrt zaradi nezgode in trajna invalidnost (popolna ali delna) zaradi nezgode. Zelo pogosto se k omenjenima kritjema priključi še dnevno nadomestilo zaradi nezgode.

Nadstandardno zdravstveno zavarovanje

v zadnjih letih se podjetja vedno pogosteje odločajo za sklenitev kolektivnih shem zdravstvenega zavarovanja, kar je posledica predvsem zelo dolgih čakalnih dob v okviru našega javnega zdravstva. Zavarovalnice so temu primerno razvile produkt, s katerim je zavarovancu omogočen zelo hiter dostop do specialistične obravnave in s tem hitrejša postavitev diagnoze, takojšnje zdravljenje ter posledično hitrejša vrnitev na delovno mesto (krajša bolniška odsotnost). Zavarovanje običajno krije stroške specialističnih pregledov, diagnostičnih preiskav (npr. laboratorijske preiskave, ultrazvok, rentgen, EKG), zahtevnih diagnostičnih postopkov (npr. CT, MR, gasroskopija, kolonoskopija) in različnih posegov brez hospitalizacije (npr. punkcija, odstranitev tujka, operacija sive mrene, operacija kile, artroskopija).

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

s kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja podjetje poskrbi za dodatno finančno varnost zaposlenega, ko se ta upokoji. Zavarovanje je z vidika finančnega položaja posameznika ob upokojitvi zelo pomembno, saj je vrzel med plačo, ki jo prejemamo v aktivnem obdobju in pokojnino ob upokojitvi precej velika in se glede na demografski trend (staranje prebivalstva in posledično vedno večji delež upokojencev) lahko pričakuje, da se bo še povečevala. S tem zavarovanjem se zaposlenemu omogoči, da se njegov življenjski standard ob upokojitvi bistveno ne poslabša.

Tudi vašemu podjetju lahko pomagamo vzpostaviti prilagojen in učinkovit model nagrajevanja.

sl_SISlovenian