Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

2. Analiza obstoječega stanja

 • preučitev pridobljene dokumentacije in ostalih informacij
 • ugotovitev potreb stranke (identifikacija nevarnosti, ki jim je stranka izpostavljena)
 • analiza ustreznosti obstoječega zavarovalnega kritja in predlogi za optimizacijo

4. Analiza prejetih ponudb

 • pregled ustreznosti ponudb
 • priprava primerjalne analize na stranki razumljiv način
 • predstavitev ponudb stranki

6. Aktivnosti tekom trajanja zavarovalne pogodbe

 • spremljanje zavarovalnega trga in priporočila glede morebitnih izboljšav kritja
 • pomoč pri reševanju škodnih primerov
 • skrb za pravočasno in ustrezno obnovo zavarovanj
 • pomoč pri vodenju administracije
 • asistenca pri vsakršnih vprašanjih / težavah v povezavi z zavarovanji

1. Uvodni sestanek

 • predstavitev delovanja podjetja stranke
 • pridobitev informacij, pomembnih z vidika tveganj in nevarnosti
 • pridobitev obstoječe zavarovalne dokumentacije

3. Komunikacija z zavarovalnicami

 • priprava povpraševanja
 • prilagoditve pogojev zavarovanja / zavarovalnega kritja potrebam stranke
 • pogajanja glede obsega kritja in višine premije

5. Sklenitev zavarovalne pogodbe

 • po prejemu odločitve s strani stranke / potrditve ponudbe, naročimo izdajo zavarovalne dokumentacije
 • pregled ustreznosti dokumentacije in skladnosti s ponudbo
 • posredovanje doklumentacije stranki v podpis / potrditev

1. Uvodni sestanek

 • predstavitev delovanja podjetja stranke
 • pridobitev informacij, pomembnih z vidika tveganj in nevarnosti
 • pridobitev obstoječe zavarovalne dokumentacije

2. Analiza obstoječega stanja

 • preučitev pridobljene dokumentacije in ostalih informacij
 • ugotovitev potreb stranke (identifikacija nevarnosti, ki jim je stranka izpostavljena)
 • analiza ustreznosti obstoječega zavarovalnega kritja in predlogi za optimizacijo

3. Komunikacija z zavarovalnicami

 • priprava povpraševanja
 • prilagoditve pogojev zavarovanja / zavarovalnega kritja potrebam stranke
 • pogajanja glede obsega kritja in višine premije

4. Analiza prejetih ponudb

 • pregled ustreznosti ponudb
 • priprava primerjalne analize na stranki razumljiv način
 • predstavitev ponudb stranki

5. Sklenitev zavarovalne pogodbe

 • po prejemu odločitve s strani stranke / potrditve ponudbe, naročimo izdajo zavarovalne dokumentacije
 • pregled ustreznosti dokumentacije in skladnosti s ponudbo
 • posredovanje doklumentacije stranki v podpis / potrditev

6. Aktivnosti tekom trajanja zavarovalne pogodbe

 • spremljanje zavarovalnega trga in priporočila glede morebitnih izboljšav kritja
 • pomoč pri reševanju škodnih primerov
 • skrb za pravočasno in ustrezno obnovo zavarovanj
 • pomoč pri vodenju administracije
 • asistenca pri vsakršnih vprašanjih / težavah v povezavi z zavarovanji
sl_SISlovenian