Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Slovenija je močno izpostavljena nevarnosti naravnih katastrof, kot so potresi, plazovi, neurja, žled ali poplave. Če upoštevamo še druge nepredvidljive dogodke, kot so požari, eksplozije, vlomi ali ropi, je izpostavljenost za izgubo vrednosti premoženja zelo velika.

Uprava RS za zaščito in reševanje ugotavlja, da v Sloveniji velja, da:
 • poplave, zemeljski plazovi, požari in potresi pomenijo največjo nevarnost za ljudi in okolje;
 • imamo ob naravnih ujmah relativno malo žrtev in veliko gmotno škodo;
 • je pogostost večjih naravnih in drugih nesreč velika.

Z ustreznim zavarovanjem premoženja boste v primeru tovrstnih dogodkov ohranili vrednost imetja in poskrbeli za nadaljnje poslovanje podjetja.

S požarnim zavarovanjem boste v primeru škode zaradi temeljnih požarnih nevarnosti zaščitili vrednost svojega premoženja, pa naj gre za nepremičnine, opremo, zaloge ali drugo.

Med temeljne požarne nevarnosti spadajo:
 • požar
 • direktni udar strele
 • eksplozija
 • vihar
 • toča
 • udarec zavarovančevega motornega vozila in premičnega delovnega stroja
 • padec zračnega plovila (letala, helikopterja itd.)
 • manifestacije in demonstracije.
Za širše kritje lahko k temeljnim požarnim nevarnostim priključite še zavarovanje dodatnih požarnih nevarnosti, kamor spadajo:
 • poplava
 • izliv vode
 • zemeljski ali snežni plaz
 • teža snega
 • lekaža
 • izliv žareče mase
 • udarec neznanega motornega vozila
 • samovžig zalog
 • vdor meteorne vode
 • posredni udar strele
 • vandalizem in
 •  potres.
Da bo zavarovanje vašega premoženja celovito lahko poleg požarnega zavarovanja po potrebi sklenete še:

–       zavarovanje strojeloma,

–       zavarovanje pred vlomom ali ropom in poskusom teh dejanj,

–       zavarovanje stekla,

–       zavarovanje računalnikov in pripadajoče opreme,

–       zavarovanje opreme v zakupu ali

–       morebitno drugo zavarovanje prilagojeno vašim potrebam.

V kolikor se vaše podjetje ukvarja z gradbeno ali montažno dejavnostjo je za ustrezno zaščito premoženja podjetja potrebno urediti tudi kakovostno gradbeno ali montažno zavarovanje.

V naši ekipi so visoko usposobljeni in predani strokovnjaki. Imamo večletne izkušnje z vzpostavljanjem in optimiziranjem zavarovalnih programov za podjetja vseh velikosti iz najrazličnejših panog. Iz večletnega sodelovanja s slovenskimi in mednarodnimi podjetji smo pridobili poglobljeno razumevanje rizikov, ki so jim podjetja izpostavljena.

Zato vemo, da vam lahko pomagamo pri oblikovanju in ohranjanju ustreznega zavarovalnega kritja, prilagojenega vašemu podjetju.

sl_SISlovenian