Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Trendi kibernetskih zavarovanj in poklicnih odgovornosti v 2022

Kakšni so trendi škod, vplivi na premije in strukturne spremembe na svetovnem trgu...

Naravne nesreče v letu 2021

Iz poročila Munich Re, je lahko razbrati, da je bilo zavarovanih približno 120 milijard...

Aon poročilo o kibernetskih tveganjih 2021

Poročilo se osredotoča na štiri ključna tveganja, ki so danes kritična: krmarjenje skozi...

Poročilo o vremenskih in podnebnih spremembah 2020

Podnebne spremembe še naprej vplivajo na obnašanje vremenskih pojavov, zato se vse več...

Raziskava o upravljanju s tveganji 2021

Aon je objavil ugotovitve svoje globalne raziskave upravljanja tveganj za leto 2021 in ni...

Odpornost proti kibernetskim tveganjem

Po vseh mednarodnih raziskavah in analizah, različne organizacije uvrščajo kibernetsko...

en_GBEnglish