Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Kibernetske grožnje v različnih industrijah

Zadnja Aon-ova raziskava upravljanja tveganji po svetu kaže, da so kibernetske grožnje glavno tveganje s katerimi se soočajo podjetja v različnih panogah, vključno z grožnjami kot so kompromitiranje poslovnega e-poštnega računa, motnje v dobavni verigi in napadi z odkupnino. Digitalna agilnost je potrebna za konkurenčnost na trgu, vendar pa predstavlja tudi pomembna tveganja, ki jih je treba nasloviti z izboljšano vidnostjo omrežja in varnostnimi kontrolami. Organizacije, ki delujejo v panogah s potencialom za izpostavljenost podatkov, morajo vzdrževati visoko raven kibernetske zrelosti, da se izognejo regulatornim kaznim in škodi na ugledu. Hitro premikanje v digitalni agilnosti lahko ustvarja kompleksne dobavne verige, ki povzročajo dodatna varnostna tveganja. Nepredvideni zunanji dejavniki, kot so pandemije in geopolitične razmere, lahko tudi pospešijo programe digitalne transformacije, kar povečuje kibernetska tveganja za organizacije z manj zrelo digitalno infrastrukturo in kibernetsko higieno. 

Članek raziskuje vpliv teh izzivov na sektorje bio tehnologije, finančnih institucij, tehnologije, medijev in komunikacij ter prehrambenih, agroindustrijskih in sektorja pijač.

Biotehnologija – Varnost je najboljše zdravljenje

Bio znanost (biotehnologija) se s svojimi kompleksnimi dobavnimi verigami in kritičnimi podatki sooča z množico tveganj na področju kibernetske varnosti, vključno z »izfiltriranjem« občutljivih informacij in krajo intelektualne lastnine. Sektor se sooča tudi s tveganji na področju varnosti podatkov med združevanjem in prevzemi, medtem ko lahko vdori v organizacije, ki proizvajajo medicinske pripomočke, ogrozijo življenja ljudi, ki potrebujejo nujno oskrbo z opremo, kot so srčni spodbujevalniki in inzulinske črpalke. Vodilna podjetja v industriji so že vložila veliko sredstev v kibernetsko varnost, vključno z naprednimi orodji, naložbami v kadre, razvojem procesov in drugimi viri, vendar pa morajo podjetja še veliko narediti, če želijo ostati korak pred nevarnimi grožnjami. Storitve, kot so testiranje »Rdeče ekipe« in simulacija napadalcev (poleg tradicionalnega preizkušanja vdora), lahko pomagajo simulirati dejanski kibernetski napad in podpreti prepoznavanje groženj in ranljivosti, preden postanejo resničnost. Kontrole varnosti organizacije – še posebej nove – je treba preveriti s testiranjem in ocenjevanjem. Priporočljivo je tudi ocenjevanje tveganj zaposlenih od znotraj, da se oceni in omili naraščajočo grožnjo zlonamernih zaposlenih.

Finančne institucije – Strogi ukrepi za dragocene podatke

Vodilni v finančni industriji vidijo kibernetske grožnje kot najresnejšo nevarnost za finančne institucije (FI) in širši bančni sistem, saj so te institucije tarča številnih napadov in vdorov. FI so podvržene strogim regulativnim zahtevam glede zasebnosti in zaščite podatkov, neupoštevanje teh zahtev pa lahko privede do kazni, sankcij in škode za ugled. FI so pogosto vodilne pri uvedbi novih trendov na področju kibernetske varnosti, vendar lahko migracija na storitve, ki temeljijo na oblaku ali storitve programske opreme kot storitve (SaaS), predstavlja večje tveganje. Redne ocene infrastrukture kibernetske varnosti v oblaku in nadzor nad kibernetsko varnostjo tretjih oseb so potrebni za obravnavo teh tveganj in izboljšanje splošne kibernetske zrelosti.

Tehnologija, mediji in komunikacije – Klic k boljšim varnostnim sistemom

Sektor tehnologije, medijev in komunikacij (TMK) se sooča s pomembnimi tveganji, vključno s sistemskim tveganjem zaradi povezanosti notranjih in sistemov dobaviteljev. Ohranjanje naprednih kontrol tveganja kibernetske varnosti je ključno za TMK podjetja, da se izognejo tveganjem za ugled in izgubo strank. Testiranje aplikacij in pregled izvorne kode lahko pomaga identificirati ranljivosti, ki bi lahko ogrozile podatke strank. Sektor je ranljiv za DDoS napade, zlonamerne programe in kršitve zasebnosti, zavarovalnice pa postavljajo vse strožje zahteve glede spremljanja omrežja in upravljanja z zasebnostjo. Zagotavljanje varnosti ključnih dobaviteljev in ekosistemov dobavne verige je pomembno, vsi viri pa bi se morali izobraževati o najboljših praksah kibernetske varnosti, pogoste ocene pa bi morale zagotavljati skladnost s politikami in postopki za kibernetsko varnost.

73% organizacij v tehnološkem, medijskem in telekomunikacijskem sektorju pričakuje, da bodo kibernetska varnost in spori glede podatkov predstavljali tveganje za njihovo organizacijo v letu 2023.

Prehrambena industrija, agroživilstvo in industrija pijač

Sektor hrane, agroživilstva in pijač se sooča z večjim nadzorom in višjimi cenami zavarovanja zaradi percepcije, da je to nevarna industrija. Organizacije v teh sektorjih imajo pogosto konzervativni pristop k kibernetski varnosti, kar otežuje pridobitev zavarovalnega kritja. Vendar sektor kljub temu predstavlja številna tveganja, vključno z zaščito intelektualne lastnine, motnjami v dobavnih verigah in napadi z izsiljevalskimi virusi. Dobavne verige v sektorju so kompleksne, globalne in močno avtomatizirane, motnje pa lahko povzročijo pomembne stroške prekinitve poslovanja. Za zmanjšanje tveganj morajo organizacije v teh sektorjih izboljšati svoje notranje kontrole kibernetske varnosti z dodajanjem osnovnih varnostnih kontrol, potrditvijo obstoja specifičnih načrtov za odziv na incidente, izvajanjem usposabljanja zaposlenih in rednim testiranjem njihovih sistemov in kontrol. Izboljšanje kibernetske varnosti ne le pomaga pri preprečevanju in obvladovanju kibernetskih napadov, ampak pomaga tudi organizacijam v teh sektorjih pridobiti kritje na zahtevnem trgu kibernetskih zavarovanj.

Načrtovanje vašega naslednjega koraka v kibernetski varnosti.

Podjetja v različnih industrijah potrebujejo učinkovite strategije in veščine za simulacijo in obrambo pred kibernetskimi grožnjami. Usposabljanje zaposlenih, pridobivanje vpogleda v izpostavljenost poslovanja ter dostop do pravega kadra in zavarovanja lahko zmanjšajo tveganje in zaščitijo pred sedanjimi in prihodnjimi izpostavljenostmi. Ne glede na kibernetsko zrelost, morajo neprestano pregledovati, izboljševati in vlagati v varnost, da bi ostala korak pred tekmeci v iskanju boljših kibernetskih rešitev. V nestabilnih trgih se podjetja ne smejo ustaviti in zamuditi priložnosti, ki jih nova tehnologija prinaša za povečanje tržnega dostopa in izboljšanje učinkovitosti. Namesto tega morajo najti ravnovesje v tempu tehnoloških sprememb, ki jim omogoča obvladovanje pomembnih kibernetskih tveganj na poti. Sodelovanje z ustreznimi svetovalnimi podjetji organizacijam omogoča doseganje dobre zaščite in pripravljenosti na kibernetske grožnje v različnih geografskih območjih, industrijah in projektih.

Povzetek: na kaj je potrebno  posvetiti pozornost in upoštevati:

 • Odziv na incidente

 • Ocena tveganja notranjih groženj in temeljito testiranje

 • Proaktivne storitve za zmanjšanje tveganja kibernetskega napada

 • Pripravljenost in upravljanje z napadi z izsiljevalskim virusom, zlonamernimi programi in goljufijami prek elektronske pošte

 • Izboljšanje razporeditve tveganj prek kombinacije kibernetskega svetovanja in prenosa tveganj prek zavarovalnih možnosti

 • Razvijanje vrednostnih predlogov za zaposlene in inovativnih digitalnih procesov za zmanjšanje stroškov pridobivanja raznolike tehnološkega kadra, ki je potreben za zaščito sredstev.

Kibernetski kriminal naj bi leta 2023 po vsem svetu povzročil stroške v višini 8 bilijonov USD.

Povzeto po Aon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish