Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Global Market Insights Report

Aon-ovo najnovejše poročilo o globalnih vpogledih na trge obravnava makro dogodke, ki so vplivali na zavarovalniški trg v prvem četrtletju leta 2023, ter poudari trende na področju premij, zavarovalnih kapacitet, limitov, franšiz in kritij. Prav tako preučuje trende na trgu tveganj in zavarovalniških rešitev, ki jih bodo banke in njihove stranke morale upoštevati pri navigaciji skozi to obdobje volatilnosti ter poudarja, kako parametrične zavarovalniške rešitve poenostavljajo prenos tveganj.

Ključni trendi v poročilu vključujejo:

Pospešeno spletom dogodkov in pogojev, vključno z vztrajno inflacijo, neurji v letu 2022, trajajočimi skrbmi glede podnebnih sprememb in pritiskom vlagateljev za izboljšanje donosnosti, so bile nove letne pozavarovalne obnove ene najbolj kompleksnih in težavnih v zadnjih desetletjih, kar je povzročilo pomembno nihanje na trgu, še posebej pri tveganjih, povezanih z naravnimi katastrofami, in specializiranih tveganjih, ki jih je prizadela vojna in inflacija. Takšna tveganja so bila zato podvržena povečanju premij, zmanjšanju razpoložljivosti kapacitet in spremenjenim pogojem kritja (zlasti v zvezi z ocenami vrednosti). 

Čeprav je bilo tržno okolje za tveganja, povezana z naravnimi katastrofami in sektorji z visoko izpostavljenostjo ter negativnim škodnim rezultatom, zelo negotovo, so zavarovalnice še naprej povečevale svoj interes in se borile za ohranitev in povečanje svojih portfeljev na ciljnih področjih, kjer so bile premijske stopnje  ocenjene kot ustrezne in obseg kritja jasen. Najbolj opazno je na področju zavarovanja odgovornosti vodilnih (D&O), ki je doživelo nadaljnje umirjanje.

V ozadju nedavnih bančnih propadov in razvijajočega se regulatornega nadzora nad bančnim sektorjem so zavarovalnice za managerske odgovornost in finančne linije ponovno ocenile svoje izpostavljenosti bankam in vlagateljem, ki so prekomerno izpostavljeni ranljivim bankam. Regionalne ameriške banke so zato doživele dvige premij in franšiz, zavarovalnice pa so napovedale bolj disciplinirano ocenjevanje tveganj in še podrobnejše ocene kapacitet.

Prenesite poročilo na povezavi: Global Market Insights Report

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish