Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Predstavljajo eno izmed najbolj pogostih oblik zavarovanja pri nas, saj je v zadnjih letih število registriranih vozil okoli 1,6 milijona letno. Avtomobilsko zavarovanje se poleg osebnih, tovornih, priklopnih vozil in motornih koles sklepa tudi za delovna vozila (npr. viličarje), traktorje, avtobuse in kolesa z motorjem. Avtomobilsko zavarovanje je priporočljivo tudi za vozila, ki niso registrirana – npr. za viličarje, ki ne vozijo po javnih površinah, ampak le znotraj tovarne in tovarniškega parkirišča.

 

V zadnjih letih je bilo tako sklenjenih v povprečju več kot 2 mio. zavarovanj letno, pri katerih je bilo kritje vsaj za zavarovanje avtomobilske odgovornosti. V tem obdobju je bilo iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti vsako leto vsaj 57.000 škod, okrog 15.000 – 18.000 prometnih nesreč letno pa je obravnavala tudi policija.

 

V našem podjetju za avtomobilska zavarovanja skrbijo 3 zaposleni zavarovalni posredniki, ki skupaj upravljajo zavarovanja za okoli 100 pravnih oseb – naših strank. To pomeni urejanje zavarovanj za okoli 3.500 vozil. Strankam predlagamo individualne ali skupinske police, odvisno od velikosti voznega parka. Slednje so smiselne, v kolikor ima stranka več vozil (npr. več kot 6), saj skupinska polica precej zmanjša količino administrativnega dela, povezanega z zavarovanjem. Poleg tega v primeru večletnih polic stranka za registracijo vozil ne potrebuje vsako leto novega potrdila o zavarovanju. Okoli 70% naših strank ima tako sklenjene generalne police, preostale pa imajo za svoja vozila individualne police.

 

Najpogostejša kritja avtomobilskega zavarovanja so:

  • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
  • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (t.i. AO+),
  • Osnovni oz. splošni kasko ter delne kasko kombinacije,
  • Avtomobilska asistenca,
  • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v vozilu,
  • Pravna zaščita,
  • Strojelom (pogostejše pri vlečnih in delovnih vozilih).
en_GBEnglish