Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

Naredili smo prvi mednarodni program za zavarovanje premoženja in za zavarovanje odgovornosti v Sloveniji za multinacionalko, ki ima podjetja v več kot 20 državah. Ob sodelovanju z Aon mrežo smo ta program tudi implementirali v vseh državah ter ga vodili in nadzorovali.

Primer – upravnik bloka: Upravnik je želel preveriti konkurenčnost in ustreznost zavarovanja za stanovanjski blok. Pri pripravi ponudb smo predlagali tudi sklenitev zavarovanja poplave, čeprav tega kritja do takrat niso imeli. Zaradi paketnega kritja ene izmed zavarovalnic, je bila premija z dodatnim/novim kritjem le nekaj EUR višja od tistih ponudb, ki zavarovanja poplave niso upoštevale. Stanovalci so se odločili za paketno ponudbo s kritjem rizika poplave. Že čez 2 tedna se je to izkazalo kot odlična odločitev, saj je bil blok poplavljen, škoda pa je znašala več tisoč EUR in je bila v celoti pokrita z zavarovanjem.

Po oceni rizika smo stranki predlagali povišanje limita kritja pri zavarovanju delodajalčeve odgovornosti. Prišlo je do delovne nesreče, kjer je bilo poškodovanih več zaposlenih. Prejšnji limit kritja ne bi zadoščal, novi/predlagani z naše strani pa je pokril celoten znesek priznanih odškodnin.

Stranki smo pomagali pri celovitem programu bonitet za zaposlene in so nam povedali, da se je zelo povišalo zadovoljstvo zaposlenih oz. izboljšala “klima” v podjetju. Opažajo tudi, da se je močno znižala fluktuacija ter da lažje pridobivajo nove kadre.

Stranki smo pri kasko avtomobilskem zavarovanju predlagali vključitev dodatnega kritja in s tem so pridobili višji paketni popust. Ker je bila cena dodatnega kritja/kombinacije nižja od prihranka zaradi višjega popusta, ima naša stranka ob obsežnejšem kritju nižjo končno premijo.

Za večje proizvodno podjetje smo s pomočjo Aonovih strokovnjakov izvedli analizo stanja podjetja (ključnih procesov, premoženja, nadzornih/alarmnih sistemov, protipožarne varnosti,…): Stranka nam je sporočila, da so na osnovi priporočil glede nadzornih/alarmnih sistemov preprečili večji požar. Prav tako so na osnovi priporočil glede možnih izboljšav pri varnosti delovnih procesov močno znižali število nezgod na delovnem mestu.

Ker ima naša stranka stroj/postrojenje, ki je ključno za delovanje celotnega podjetja, smo stranki pridobili tudi ponudbo za zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma. Ob strojelomni škodi je prišlo do zastoja celotne tovarne, stranka je dobila izplačilo zavarovalnine tudi za obratovalni zastoj in tako zastoj ni imel večjega finančnega vpliva na poslovanje podjetja.

en_GBEnglish